تاثیر سابقه سفر (Travel History) در قبولی یا ریجکتی ویزای توریستی کانادا

  1. صفحه اصلی
  2. navigate_before
  3. نکته مهم
  4. navigate_before
  5. تاثیر سابقه سفر (Travel History) در قبولی یا ریجکتی ویزای توریستی کانادا

سابقه سفر عامل مهمی است که افسر اداره مهاجرت هنگام بررسی درخواست ویزای توریستی کانادا در نظر می گیرد. به این دلیل که کانادا می خواهد اطمینان حاصل کند که فرد متقاضی ویزای توریستی به عنوان گردشگر واقعی با هدف بازدید موقت وارد کشور می شود و پس از اتمام هدف سفر از کانادا خارج می شود. داشتن سابقه سفر قوی نشان می دهد که متقاضی قصد واقعی بازدید از کانادا برای مقاصد گردشگری یا برای سفر تحقیقاتی تجاری داشته و سپس به کشور خود باز خوهاد گشت. همچنین نشان می دهد که متقاضی سابقه خوبی در رعایت قوانین و مقررات مهاجرت در سایر کشورها دارد و در هیچ کشوری به قصد اقامت دایم بیشتر از زمان ویزای خود نمانده است.

هنگام بررسی سابقه سفر متقاضی، افسرمهاجرت به عوامل مختلفی مانند تعداد دفعات سفر، مدت زمان سفر، کشورهای بازدید شده و هدف سفر توجه می کند. متقاضیانی که سابقه سفر به کشورهای دیگر برای مقاصد گردشگری یا تجاری را دارند، ممکن است نسبت به کسانی که به این اندازه سفر نکرده اند، شانس دریافت ویزای قویتری داشته باشند. علاوه بر این، داشتن سابقه رعایت قوانین و مقررات مهاجرت در سایر کشورها نیز می تواند یک عامل مثبت باشد. به عنوان مثال داشتن سابقه پیروی از شرایط ویزا، احترام به قوانین مهاجرت و رعایت شرایط و ضوابط ویزاهای قبلی است نشان می دهد متقاضی ب احتمال زیاد قصد ماندن بیشتر از زمان انقضای ویزای خود را ندارد.

 از سوی دیگر، داشتن سابقه سفر منفی، مانند سابقه ماندن بیش از تاریخ انقضاء ویزا یا تاریخ تعیین شده در زمان ورود توسط افسر مهاجرت، یا ممانعت از ورود به کشورهای دیگر، می تواند احتمال تایید ویزای توریستی کانادا را کاهش دهد. و این نگرانی افسران مهاجرت را در مورد نیت متقاضی برای رعایت قوانین و مقررات مهاجرتی کانادا افزایش می دهد. .

 به طور کلی، سابقه سفر یک عامل مهم در روند درخواست ویزای توریستی کانادا است و می تواند به افسران مهاجرت در تصمیم تایید یا رد ویزای متقاضی برای بازدید از کانادا کمک کنند. سابقه سفر مثبت می تواند نشان دهنده سابقه خوب در رعایت قوانین و مقررات مهاجرت باشد که می تواند احتمال قبولی را افزایش دهد. از سوی دیگر، سابقه سفر منفی می تواند نگرانی هایی را در مورد تبعیت متقاضی از قوانین و مقررات مهاجرت ایجاد کند و احتمال ریجکتی ویزا را افزایش دهد. بنابراین، ارائه اطلاعات دقیق و کامل در مورد تاریخچه سفر خود و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مهاجرت در سایر کشورها برای متقاضیان بسیار مهم است تا شانس خود را برای دریافت ویزای توریستی کانادا افزایش دهند.

فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp