حداقل درآمد مورد نیاز برای اسپانسر کردن

  1. صفحه اصلی
  2. navigate_before
  3. اسپانسرشیپ
  4. navigate_before
  5. حداقل درآمد مورد نیاز برای اسپانسر کردن

حداقل درآمد مورد نیاز برای اسپانسر کردن

حداقل درآمد لازم به اندازه خانواده یا تعداد افراد خانواده بستگی دارد. این موارد را در جدول زیر ذکر نموده ایم:

تعداد افراد خانواده
حداقل درآمد لازم (MNI)
1 نفر 25,921 دلار
2 نفر 32,270 دلار
3 نفر 39,672 دلار
4 نفر 48,167 دلار
5 نفر 54,630 دلار
6 نفر 61,613 دلار
7 نفر 68,593 دلار

اگر تعداد اعضای خانواده بیش از هفت نفر باشد، به ازای هر نفر مبلغ 6,985 دلار به این مبلغ افزوده خواهد شد.

فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp