ویزای همراه کاری و دانشجویی

  1. صفحه اصلی
  2. navigate_before
  3. کاریابی
  4. navigate_before
  5. ویزای همراه کاری و دانشجویی

ویزای همراه کاری و دانشجویی

دانشجویان تمام وقت با مجوز تحصیلی معتبر می‌توانند به همسر یا  شریک قانونی خودشان کمک نمایند تا آن‌ها نیز جهت گرفتن مجوز کار دائم و مهاجرت کاری به کانادا اقدام نمایند. مجوز کار دائم به همسر یا شریک قانونی دانشجوی خارجی این امکان را می‌دهد تا آن‌ها نیز بتوانند در آنجا کار کنند.

دانشجوی واجد شرایط این برنامه آموزشی:

– می‌بایست دانشجوی تمام وقت باشد.

– و از موسسه دولتی آموزش عالی، مجوز آموزشی معتبر داشته باشد.

– یا از موسسه خصوصی آموزش عالی که بر پایه قانون ها و آیین نامه مشابه موسسه دولتی فعالیت می‌نماید.  همچنین نیمی از کل بودجه‌اش را از کمک هزینه‌های دولت دریافت می‌دارد.

–  یا از موسسه خصوصی که طبق آیین نامه ی استانی برای اعطای مدارک آموزشی دارای اختیار باشد، مجوز تحصیلی معتبر داشته باشد.

این مجوز کار دائمی به دارندگان آنها اجازه می‌دهد تا با مهاجرت کاری به کانادا بتوانند برای هر کارفرمایی در کانادا کار کنند. این مجوز کار نیازمند پیشنهاد شغلی نبوده یا دستخوش ارزیابی بازار کار قرار نمی‌گیرد. این موضوع را هم مد نظر داشته باشید که این مجوز کار دائمی ممکن است پیشه های ویژه ای مانند کار در آموزشگاه ها یا بیمارستان‌ها را در بر نگیرد.

تعیین زمان مجوز کار همسر و روند اقدام

 روی هم رفته، دفترهای ویزای کانادا در خارج از کشور می‌توانند همزمان برای مجوز کار و مجوز تحصیل اقدام نمایند. در چنین مواردی، متقاضیان مهاجرت کاری به کانادا می‌بایست علاوه بر هزینه‌های مجوز آموزشی، هزینه‌های مجوز کاری را نیز در نظر داشته باشند.

از طرف دیگر، ممکن است همسر یا شریک قانونی به عنوان گردشگر به کانادا آمده و پس از ورود، جهت اخذ مجوز کار همیشگی اقدام نماید. برای شهروندان کشورهایی که داشتن ویزای اقامت موقت کانادا الزامی نیست، شاید اقدام برای مجوز کاری در همان بدو ورود به خاک کشور کانادا انجام پذیرد.

فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp