دسته بندی مشاغل در کانادا

  1. صفحه اصلی
  2. navigate_before
  3. کارآفرینی
  4. navigate_before
  5. دسته بندی مشاغل در کانادا

دسته بندی مشاغل در کانادا

مرجع ملی مشاغل در کانادا را می توان سازمان دسته بندی ملی مشاغل (National Occupational Classification) NOC دانست، که یک ساختار دسته- بندی سازمان یافته  ارائه می نماید. این ساختار، طیف گسترده ای از فعالیت های کاری در کانادا را برای گردآوری، تجزیه و تحلیل و نیز انتشار اطلاعات شغلی برای دسته بندی داده های بازار کار و مدیریت برنامه های مرتبط با کارگزینی نیز استفاده می نماید. اطلاعات کاری برای ارائه به بازار کار و هوش شغلی، توسعه مهارت‌ها، پیش‌بینی کاری، موشکافی عرضه و تقاضای نیروی کار، عدالت شغلی و برنامه‌ها و خدمات پرشمار دیگر، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

یک شغل، شامل تمام وظیفه هایی است که توسط یک فرد خاص برای تکمیل مسئولیتش انجام می شود.

NOC شامل نزدیک به 30,000 عنوان شغلی است که در 500 گروه گردآوری شده و این گروه ها بر اساس چهار سطح مهارت و ده دسته کاری گسترده سازماندهی شده است. این گروه ها اغلب می توانند مستقیما به یک کار (مانند NOC 3113 – دندانپزشکان) یا به بیش از یک کار (مانند NOC 2271 – خلبانان هوایی، مهندسان پرواز و مربیان پرواز) مرتبط شوند. بنابراین هر گروه، شرح کوتاهی از آن شغل (یا شغل های مرتبط) خود را ارائه نموده، وظیفه های بنیادین و الزامات شغلی خود را فهرست کرده و نمونه هایی از عنوان های وابسته به آن شغل را ارائه می نماید.

دانش‌آموزان، کارگران، کارفرمایان، مشاوران شغلی و حرفه‌ای و سازمان‌های آموزشی و پرورشی به صورت روزانه از NOC برای پشتیبانی از تصمیم های شغلی و حرفه‌ای استفاده می‌نمایند.

 نسخه NOC 2016 بر محتویات گروه‌های واحد متمرکز است، بدون اینکه بر ساختار دسته بندی آن تأثیری بگذارد. نسخه NOC 2021 نیز، که شامل یک بازنگری ساختاری بزرگ است، برای هدف های گردآوری داده‌ها منتشر شده است و انتظار می‌رود در پایان سال 2022 با در دسترس قرار گرفتن داده‌های سرشماری بر اساس نسخه 2021 اجرا شود. به‌روزرسانی‌های محتوایی NOC 2021 پس از اجرا، به‌طور منظم ادامه خواهد یافت.

فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp