شرایط کاری تحت توافق نامه های جهانی

 1. صفحه اصلی
 2. navigate_before
 3. کاریابی
 4. navigate_before
 5. شرایط کاری تحت توافق نامه های جهانی

شرایط کاری تحت توافق نامه های جهانی

این بخش شامل سیاست ها، راهنمایی ها و شیوه هایی است که از طریق کارکنان (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) IRCC برای مهاجرت کاری به کانادا مورد استفاده قرار می گیرد.

قرارداد های بازرگانی آزاد جهانی دارای شرایط آسانی برای ورود موقتی بازرگانان به کاناداست. افراد واجد شرایط ورود زیر نظر (free trade agreements) FTA، به مجوز کار نیاز داشته، ولی از برآورد فشار بازار کار (Labor Market Impact Assessment) LMIA معاف هستند.

کشور های شیلی، کلمبیا، پرو و کره جنوبی دارای قرارداد های بازرگانی آزاد جهانی مشابه با آمریکای شمالی هستند، که به ورود موقتی 4 دسته از صاحبان کسب و کار کمک خواهد کرد: بازاریابان تجاری، کارشناسان، تحویل گیرندگان میان شرکتی، بازرگانان و سرمایه گذاران.

تبصره برای مهاجرت کاری به کانادا:

از یکم ژوئیه 2020، سازمان (North America Free Trade Agreement) NAFTA از طریق پیمان نامه بازرگانی آزاد کانادا و ایالات متحده آمریکا و مکزیک برچیده گشته، ولی همچنان در ورود موقتی صاحبان کسب و کار تغییری ایجاد نشده است.

همچنان که قرارداد کلی اقتصادی و تجاری اروپا (Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement) CETA، دارای آیین نامه ای برای ورود بازاریابان تجاری، کارشناسان، تحویل گیرندگان میان شرکتی، بازرگانان و سرمایه گذاران است، شرایط ورود برای برخی از دسته ها متفاوت و گوناگون است.

در قرارداد تداوم تجاری میان کانادا، بریتانیا و ایرلند شمالی (Canada-United Kingdom Trade Continuity Agreement) CUKTCA، آیین نامه CETA (توافق نامه کلی تجاری و اقتصادی) و کد های LMIA (معافیت از برآورد فشار بازار کار) نیز به کار گرفته می شود.

بر اساس قرارداد خدمات همگانی بازرگانی (General Agreement on Trade in Services) GAT در مهاجرت کاری به کانادا، کد ورود متخصصان تجاری، T33 و کد قرارداد خدمات همگانی بازرگانی برای تحویل- گیرندگان میان شرکتی، C12 است.

قراردادهای بازرگانی آزاد کانادا (R204) :
 • قرارداد بازرگانی آزاد آمریکای شمالی، از آغاز ژوئیه 2020 قرارداد کانادا، ایالات متحده آمریکا و مکزیک را لغو کرد. (T21 ،T22 ،T23 ،T24)
 • قرار داد کانادا، آمریکا و مکزیک
 • کانادا-شیلی FTA، کانادا-پرو FTA، کانادا-کلمبیا FTA، کانادا-کره FTA ،T21 ،T22 ،T23 ،T24، (T25: همسر کره ای یا کلمبیایی)
 • قرارداد جامع اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا (CETA)
 • بازاریابان تجاری T43 ،T44 ،T46 ،T47 ،T48، (T45: برای همسران تحویل گیرندگان میان شرکتی)
 • قرارداد تداوم بازرگانی میان کانادا، بریتانیا و ایرلند شمالی (CUKTCA)
 • قرارداد خدمات همگانی بازرگانی

T33 و C12: بر اساس شرایط کلی

186 (A) و 205 (A): شرایط حفاظت از پناهندگان (Immigration and Refugee Protection Regulations) IRPR

 • قرارداد بازرگانی آزاد کانادا و پاناما (T23) – R186 (A) و R205 (A)
 • قرارداد جامع و تصاعدی شراکت ترنس – پسیفیک (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) CPTPP

186 (A) و 187: شرایط مراقبت از پناهندگان

T50، T51، T52، (T53 : برای همسران)

فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp