اقامت دائم بعد از تحصیل

 1. صفحه اصلی
 2. navigate_before
 3. تحصیلی
 4. navigate_before
 5. اقامت دائم بعد از تحصیل

اقامت دائم بعد از تحصیل

دانشجویان پس از اتمام دوره تحصیلی با توجه به مدت زمان تحصیل خود و شرایط دوره ای که تحصیل کرده اند، می توانند برای مجوز کار (Post-Graduation Work Permit) PGWP اقدام نموده و با گرفتن کار و کسب سابقه کار در کانادا، برای اقامت دایم خود کوشش نمایند.

نمونه برنامه های مناسب برای اقدام پس از دانش آموختگی عبارتند از:

 •  (Canadian Experience Class) CEC
  •  ممکن است بتوانید با مجوز کار پس از تحصیل، برای این برنامه واجد شرایط شوید. شما همچنین می توانید امتیازهای فرعی سیستم رتبه بندی جامع (Comprehensive Ranking System) CRS را برای مدارک کانادایی خود کسب نمایید.
 • (Federal Skilled Worker Program) FSW
  • دانش آموختگان دارای مدرک کانادایی، امتیاز بیشتری برای این برنامه دریافت می نمایند. آنها همچنین می توانند، امتیازهای فرعی سیستم رتبه بندی جامع (CRS) را برای مدرک کانادایی خود به- دست آورند.
 •  (Federal Skilled Trades) FST
  •  دانش آموختگانی که از این برنامه استفاده می کنند، باز هم می توانند امتیازهای فرعی سیستم رتبه بندی جامع (CRS) را برای مدرک کانادایی خود کسب نمایند.
 • برنامه های مهاجرتی استان های آتلانتیک
  • دانش آموختگان موسسه های آموزش های تکمیلی چون به سابقه کار نیازی نیست، می توانند در استان آتلانتیک درخواست دهند؛ ولی متقاضیان بایستی یک دیپلم دبیرستان دو ساله از یک موسسه آموزشی دولتی در منطقه آتلانتیک به همراه  داشته و  ظرف 24 ماه پس از اخذ دیپلم، درخواست را ارسال کرده باشند.
فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp