سرمایه گذاری در کانادا

  1. صفحه اصلی
  2. navigate_before
  3. سرمایه گذاری
  4. navigate_before
  5. سرمایه گذاری در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

به کمک برنامه های مهاجرت سرمایه گذاری، کشور کانادا افراد قابل قبول در این زمینه را برای رونق اقتصادی کشورش جذب می نماید. با استفاده از این برنامه ها سرمایه گذاران، افراد اشتغال زا و کارآفرینان خارج از کشور، جذب بازار کارکشور کانادا می گردند.

بر اساس میزان هزینه و سرمایه ای که در دست دارید؛ می توانید گزینه های گوناگونی را انتخاب نمایید. برای مثال در سرمایه گذاری مهاجرتی استان کِبِک، می توانید با انجام یک بازرگانی قابل اطمینان به کشور کانادا مهاجرت نمایید.

در زمینه بازرگانی و سرمایه گذاری، از کارآفرینان و نامزد های استانی خواسته می شود تا در کشور کانادا کسب و کاری به راه انداخته و در آن جا دست به سرمایه گذاری بزنند.

استان کبک در شرق کانادا برنامه های گوناگون مهاجرتی ارائه می نماید.

این برنامه ها دارای دسته بندی بوده و بایستی میزان شایستگی و امتیاز شما به صورت تخصصی بررسی و تحلیل گردد.

مهاجرت به استان های کشور کانادا به جز کبک، برای سرمایه گذاری

هر استانی در کانادا، از مهاجرت کارآفرینان، اشتغال زایان و مدیران کسب و کارها به منطقه خود استقبال می نماید. در این برنامه ها لازم است تا هر گونه سرمایه گذاری و یا مدیریت تجاری خود را در یکی از استان های کانادا به اشتراک بگذارید.

کشور کانادا، کارآفرینان را بر اساس اعتبار و میزان موفقیت شان در رشته های مختلفی مانند کشاورزی، هنر، ورزش و … می پذیرد.

برنامه مهاجرت برای سرمایه گذاری در کِبِک کانادا

مهاجران سرمایه گذار با سرمایه گذاری نقدی به مبلغ 1.2 میلیون دلار کانادا در کبک، می توانند به همراه خانواده اقامت دائم و روادید آنجا را دریافت نمایند.

مهاجرت سرمایه گذاری کارآفرینی در کانادا

از آنجایی که کانادا یکی از کشورهای بزرگ اقتصادی جهان به شمار می آید، بنابراین می تواند کشوری پر کشش و مناسب برای پیاده سازی یک ایده تجاری نوین و گسترش آن ایده اقتصادی در نظر گرفته شود. اگر به عنوان یک سرمایه گذار و یا کارآفرین قصد مهاجرت به این کشور را دارید، اتحادیه کانادا گزینه های مجذوب کننده ای را در اختیارتان قرار خواهد داد.

برنامه روادید شرکت های نوپا:

این برنامه مشوق مهاجران کارآفرینی است، تا بتوانند شرکت و کسب و کارهای خود را گسترش دهند. درخواست کنندگان موفق می توانند با بخش خصوصی شرکت های کانادایی ارتباط بر قرار نموده، راهنمایی های لازم درباره هزینه ها و میزان تخصص برای بازگشایی شرکت های خود در کانادا را دریافت نمایند. این استارت آپ از کارآفرینانی پشتیبانی می نماید، که توانایی راه اندازی شرکت های خلاق و نوآورانه را داشته و بتوانند در سطح جهانی، دست به کاآفرینی و ایجاد رقابت بزنند.

برنامه های کارآفرینی استان کبک:

بر اساس این برنامه، مدیران و صاحبان کسب و کارها فرصت خواهند داشت تا بر پایه شرایط خود، اقامت دائم کانادا را دریافت نمایند؛ به شرط اینکه یک بازرگانی کشاورزی و یا صنعتی در این استان پدید آورده و یا راه اندازی نموده باشند.

برنامه های کارآفرینی در سطح استانی:

استان های مختلف کانادا دسته وسیعی از بخش های گوناگون کارآفرینی را در برنامه های خود گنجانده اند. بر اساس یکی از این بخش ها، مهاجران کارآفرین می توانند در استان مورد نظر خود اقامت داشته باشند.

مهاجرت سرمایه گذاری خود اشتغالی کانادا

برنامه های اقامت و مهاجرت برای افراد مشغول در صنایع، توسط اتحادیه دولت کانادا و استان کبک ارائه می گردد.

برنامه خوداشتغالی اتحادیه کانادا:

برای آن که بتوانید شرایط مهاجرت سرمایه گذاری بر اساس خوداشتغالی را داشته باشید، بایستی تجربه های مختلفی در زمینه های کشاورزی و صنعتی، هنر و ورزش داشته باشید.

خود اشتغالی در استان کِبِک:

مهاجرت برای سرمایه گذاری به صورت خود اشتغالی در کبک به گونه ای است که افراد می توانند برای اقامت و مهاجرت دائم اقدام نمایند؛ به شرط آن که در این استان، حرفه و پیشه ای داشته و با آن کار، باعث رشد اقتصادی گردند.

فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp