موسسات معتبر برای تحصیل

 1. صفحه اصلی
 2. navigate_before
 3. تحصیلی
 4. navigate_before
 5. موسسات معتبر برای تحصیل

موسسات معتبر برای تحصیل

در بیشتر موارد، دانشجویانی که مایل به تحصیل در مؤسسه‌های پس از دبیرستان کانادا هستند، بهتر است هنگام درخواست مجوز تحصیلی کانادا، نامه پذیرش از نهادهای آموزشی مورد تایید اداره مهاجرت خود را ارائه نمایند. متقاضیان بایستی شماره موسسه آموزشی تعیین شده (Designated Learning Institutions) DLI را برای آموزشگاه های انتخابی خود ارائه دهند. شماره DLI عددی است که با حرف O در فرم درخواست مجوز تحصیل آغاز می‌شود. ممکن است در موارد زیر، دانش آموزان از ارائه‌ی نامه ای از DLI یا ارائه‌ی شماره DLI به همراه درخواست خود معاف شوند:

 • دانش آموزانی که در یک دبستان یا دبیرستان مشخص شده تحصیل می‌کنند، این مدارس خاص به طور خودکار تعیین شده و هیچ شماره ای از سوی DLI برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.
 •   شهروندان خارجی که درخواست آن ها برای مجوز کار و یا مجوز پذیرش آموزشی، پیش از ورودشان به کانادا به صورت کتبی تایید شده باشد. با این شرایط، ممکن است بتوانند مجوز پذیرش تحصیلی آزاد دریافت نمایند.
 • برخی از نهادهایی که در کِبِک توسط دولت استانی تعیین شده‌ باشند، نیاز به شماره DLI ندارند.
 • اگر فردی درخواست تحصیلی به همراه نامه پذیرش خود را از موسسه‌ای که DLI نیست ارائه نماید، درخواست مجوز تحصیل وی رد خواهد شد.
 • اگر فردی درخواست تحصیلی به همراه نامه پذیرشی از DLI ارائه کرده، اما موسسه پیش از صدور مجوز تحصیل، وضعیت تعیین شده خود را از دست بدهد، دانشجو سه گزینه در پیش رو خواهد داشت:
 1. درخواست را پس بگیرد.
 2. ارسال نامه پذیرش به یک DLI دیگر.
 3. می‌تواند هیچ کاری انجام نداده و در این صورت درخواست وی با توجه به اطلاعات موجود بررسی شده و خود به خود حذف می‌گردد.
فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp