همه چیز درباره اسپانسرشیپ والدین یا پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها برای اقامت دایم کانادا

 1. صفحه اصلی
 2. navigate_before
 3. اسپانسرشیپ
 4. navigate_before
 5. همه چیز درباره اسپانسرشیپ والدین یا پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها برای اقامت دایم کانادا

برنامه اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در کانادا، از طریق سیستم قرعه کشی به متقاضیان واجد شرایط اقامت دائم ارائه می نماید. به تازگی، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) IRCC اعلام نموده که هنوز در حال بررسی درخواست های افرادیست که دعوت نامه دریافت کرده بودند. انتظار می رود تا سه سال آینده، میزان مهاجرت سالانه از طریق برنامه والدین و پدربزرگ ها و مادر یزرگ ها سه برابر گردد.

اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها چیست؟

طبقه بندی مهاجرتی خانواده در کانادا، به همه شهروندان کانادایی و مقیم دائم این امکان را می دهد تا بتوانند از طریق برنامه اسپانسرشیپ والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ خود، برای آن ها اقامت دائم کانادا بگیرند. و این اقامت دائم، همراه با حق زندگی و کار بدون محدودیت در کانادا و همچنین دسترسی به خدمات درمانی و سایر خدمات با بودجه عمومی است. والدین و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های اسپانسر شده نیز، در نهایت می توانند برای شهروندی کانادا درخواست نمایند.

معیارهای درآمد مورد نیاز برای اسپانسرشیپ والدین و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها چیست؟

متقاضی بایستی حداقل شرایط ذکر شده را برای هر استان یا منطقه ای غیر از کبک داشته و افراد زیر را در محاسبه تعداد متقاضیان در نظر گیرد:

 • اسپانسر؛
 • همسر یا شریک حقوقی اسپانسر (آن ها می توانند از امضا کنندگان مشترک درخواست شما باشند)؛
 • فرزندان تحت سرپرستی اسپانسر؛
 • فرزندان تحت سپرستی همسر؛
 • هر شخص دیگری که ممکن است اسپانسر در گذشته برای او اقامت دایم گرفته و هنوز هم از نظر مالی در قبال او مسئول باشد؛
 • والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگی که حمایت مالی می شوند (همسر یا شریک زندگی و فرزندان وابسته)؛
 • هر فرزند وابسته ای که با والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ خود به کانادا نمی آیند؛
 • والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ همسر یا شریک اسپانسر، حتی اگر به کانادا نیایند؛
 • والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ جدا شده ی همسر اسپانسر.

در صورت زندگی در کبک، درآمد شما توسط اداره مهاجرت کبک ارزیابی خواهد شد و اسپانسرها بایستی شرایط توانایی مالی 12 ماه گذشته را داشته باشند.

همه اسپانسرها بایستی یک تعهد امضا شده برای IRCC و اگر در کبک هستند، برای دولت استانی آن ارسال نمایند. این تعهد به مثابه یک اعلامیه قانونی است، که شما از نظر مالی در قبال اعضای خانواده تحت حمایت خود مسئول خواهید بود و آن ها نمی توانند درخواست کمک های اجتماعی نمایند.

چگونه می توان برای اسپانسرشیپ پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ واجد شرایط بود؟

برای واجد شرایط بودن، اسپانسرها بایستی:

 • شهروند یا مقیم دائم کانادا باشند؛
 • توان مالی برای هزینه های خاص را داشته باشند؛ و
 • از شخص یا افراد تحت حمایت و وابستگان آن ها، حمایت مالی نمایند.

اسپانسر و شخص یا اشخاص مورد حمایت، بایستی قراردادی را امضا نمایند که:

 • اسپانسر را متعهد می نماید که از شخص یا افراد تحت حمایت و سایر اقوام واجد شرایط که آن ها را همراهی می نمایند، برای مدت سه تا 20 سال، بسته به سن و رابطه آن ها با اسپانسر، از روزی که اقامت دائم آن ها آغاز می گردد، حمایت مالی می نماید؛ و
 • اذعان می دارد که افرادی که اقامت دائم می گیرند، تمام تلاش خود را برای تامین هزینه های خود به کار خواهند گرفت.

اسپانسرهای ساکن کبک بایستی یک تعهد با استان کبک را امضا نمایند. حامیان مالی در کبک نیز بایستی پس از تایید شدن به عنوان اسپانسر توسط IRCC، شرایط حمایت مالی کبک را داشته باشند.

فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp