دعوتنامه های جدید استانی کانادا – بریتیش کلمبیا یکم آگوست 2023

 1. صفحه اصلی
 2. navigate_before
 3. بریتیش کلمبیا
 4. navigate_before
 5. دعوتنامه های جدید استانی کانادا – بریتیش کلمبیا یکم آگوست 2023

آخرین آپدیت از دعوت نامه های استانی کانادا – زیر گروه متخصصین و کارآفرینان

برنامه استانی بریتیش کلمبیا  (BC PNP)  در 01 آگوست 2023 دعوت نامه های جدید خود را ارسال کرد،  در مجموع 209 متفاضی در برنامه های مهارتی و کارآفرینی BC PNP دعوت شدند. این سی امین دوره برنامه مهاجرت متخصصین  و ششمین دوره برنامه مهاجرت کارآفرینی بود که توسط بریتیش کلمبیا در سال 2023 انجام شد.

دعوت شدگان در بخش مهاجرت متخصصین

 • فناوری (Tech)

تعداد کل دعوتنامه ها: 132

حداقل امتیاز: 88

 • مربیان و دستیاران مراقبت کودک (NOC 42202)

تعداد کل دعوتنامه ها: 39

حداقل امتیاز: 60

 • متخصصین بهداشت و درمان

تعداد کل دعوتنامه ها: 23

حداقل امتیاز: 60

 • سایر مشاغل اولویت دار (NOCs 31103, 32104)

تعداد کل دعوتنامه ها: 5

حداقل امتیاز: 60

دعوتنامه های مهاجرت کارآفرینی

 • برنامه پایلوت منطقه ای : 5 دعوتنامه

حداقل امتیاز: 123

 • سایر برنامه های کارآفرینی 5 دعوتنامه

حداقل امتیاز: 117

برنامه استانی بریتیش کلمبیا (BC PNP) به صورت هفتگی، به استثنای برخی موارد، دعوتنامه های خود را برای واجدین شرایط صادر می کند. تعداد دفعات، تعداد دعوت شدگان و تاریخ آخرین ارسال BC PNP – همه بر اساس نیازهای موجود استان تعیین می شود.

 

فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp