مشاوره

سازمان مهاجرتی الوند دارای دو دفتر در تورنتو و تهران است. برای دریافت خدمات مشاوره اولیه شما می توانید به شماره واتس آپ 09121014142 پیام داده و درخواست وقت مشاوره اولیه نمایید.

در مشاوره اولیه که به طور معمول حدود 30-45 دقیقه به طول می انجامد، اطلاعات اولیه شما بررسی شده و روش های احتمالی مهاجرت مناسب با شرایط موجود به شما پیشنهاد می گردد.

در مشاوره های بعدی متقاضی، پس از انتخاب روش مناسب به ارایه راهکار های تخصصی درباره آن روش و مراحل شروع پرونده مهاجرتی می پردازیم.

فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp