مسئله تأخیر پرونده های مهاجرتی کانادا

 1. صفحه اصلی
 2. navigate_before
 3. اخبار
 4. navigate_before
 5. مسئله تأخیر پرونده های مهاجرتی کانادا

سازمان مهاجرت، تابعیت و پناهندگان کانادا (IRCC) نزدیک به  1.8 میلیون درخواست عقب افتاده مهاجرت دارد.

CIC News با دریافت داده‌هایی از اداره IRCC عنوان کرده است که تعداد درخواست‌های موجود در فهرست IRCC تا 27 اکتبر 2021 به شرح زیر است:

بررسی مسئله تأخیر پرونده های مهاجرتی کانادا

 • درخواست اقامت دائم 548000 مورد که مربوط به متقاضیان طبقه اقتصادی، پناهندگی، خانوادگی و بشردوستانه می باشد.
 • درخواست اقامت موقت 776000 مورد که مربوط به مجوزهای تحصیلی، ویزای اقامت موقت، مجوزهای کار و تمدید بازدیدکنندگان می باشد.
 • درخواست شهروندی کانادا 468000 مورد از تاریخ 26 اکتبر
 • کل درخواست های موجود 1792000

بر اساس ارقام موجود، می توان گفت که تعداد درخواست‌های IRCC از جولای به میزان تقریباً 350000 مورد افزایش یافته است.

مطابق با گزارش ارائه شده توسط نیکلاس کیونگ از تورنتو استار، میزان تأخیر پرونده های مهاجرتی کانادا در 6 جولای 2021 به شرح زیر می باشد:

 • درخواست اقامت دائم 375000 مورد
 • درخواست اقامت موقت 703000 مورد
 • درخواست شهروندی کانادا 370000 مورد.
 • کل درخواست های موجود 1448000

همچنین  داده های پردازش شده توسط  IRCC که در رابطه با تعداد درخواست هایی است که طی همه گیری کرونا انجام شده به شرح زیر است:

 •  بررسی 337,000 مورد درخواست اقامت دائم بین ژانویه و سپتامبر 2021. و همچنین پردازش 214000 مورد درخواست در سال 2020.
 • بررسی 1500000 مورد درخواست اقامت موقت بین ژانویه و سپتامبر 2021 که این میزان در مقایسه با سال 2020 حدود 1700000 درخواست بوده است.
 • بررسی 134000 مورد درخواست شهروندی کانادا بین ژانویه تا سپتامبر 2021 که این میزان در مقایسه با سال 2020 حدود 80000 درخواست پردازش شده می باشد.

در جداول زیر ارائه جزئیات مربوط به تأخیر پرونده های مهاجرتی کانادا بر اساس برنامه اقامت دائم و موقت صورت گرفته است:

درخواست‌های اقامت دائم تا 27 اکتبر 2021 بر اساس نوع درخواست (به نفر)

تعداد درخواست‌های اقامت موقت (شامل تمدیدها) در فهرست موجودی تا 27 اکتبر 2021 بر اساس نوع درخواست (به نفر)

فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp