سرمایه گذاری

اگر شما مدیر و یا سرمایه گذاری هستید، که به دنبال مهاجرت از روش سرمایه گذاری به کاناداست، کشور کانادا برای شما گزینه هایی را در نظر گرفته، تا بتوانید روند مهاجرت سریع تری داشته باشید.

به کمک برنامه های مهاجرت در کلاس های سرمایه گذاری در کانادا، کشور کانادا افراد قابل قبولی را برای رونق اقتصاد این کشور به خود جذب می کند. در این برنامه ها، سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی با سرمایه گذاری مورد توجه و مهارت های کاری خود، برای رونق اقتصاد و بازار اشتغال به کانادا جذب می شوند.

کلاس مهاجرت تجاری قصد دارد تا فرصت های جدید تجاری و دسترسی کانادا به بازرگانی های در حال توسعه سایر کشور ها را بهبود بخشد.

با این برنامه ها، شما می توانید مسیرهای تجاری متناسب با هدف ها و تجربه های خود را انتخاب نمایید. بر اساس محل اقامت خود، شما می توانید برنامه سرمایه گذاری برای مهاجرت را از طریق دولت اتحادیه کانادا درخواست نمایید. جستجو و یافتن برنامه دلخواه خود را از طریق ارزیابی رایگان آغاز نمایید.

مهاجرت سرمایه گذاری در کشور کانادا بسیار محبوب است.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری مراجعه فرمایید.

فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp