اخذ ویزای کار کانادا

  1. صفحه اصلی
  2. navigate_before
  3. خدمات
  4. navigate_before
  5. اخذ ویزای کار کانادا

اخذ ویزای کار کانادا

یک کارفرما قبل از استخدام موقت یک کارگر خارجی، بایستی برای مجوز مهاجرت کاری به کانادا از آن دولت درخواست نماید.
ارزیابی تأثیر بازار کار (Labor Market Impact Assessment) LMIA تأثیر این امر بر بازار کار را ارزیابی کرده و تضمین می نماید که مهاجرت نیروی کار به کانادا، به کارگران کانادایی آسیبی نخواهد رساند.
زمانی که هیچ کارگری برای کار در کانادا وجود نداشته باشد، این کشور می تواند برای مهاجرت کارگران خارجی به طور موقت اقدام نماید. کارفرمایی که به دنبال استخدام یک تبعه خارجی در کانادا باشد، اغلب بایستی ارزیابی تاثیر بر بازار کار را به دولت کانادا ارسال نماید. دولت کانادا این درخواست را بررسی کرده تا مشخص نماید که آیا استخدام یک تبعه خارجی تأثیر مثبت یا منفی بر بازار کانادا خواهد گذارد.
برای اطلاعات بیشتر به صفحه LMIA و معافیت های آن مراجعه فرمایید.
فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp