انتاریو، 1335 دعوتنامه را از طریق دو قرعه کشی (Ontario Immigrant Nominee Program) OINP اخیر خود صادر کرد

  1. صفحه اصلی
  2. navigate_before
  3. استان آنتاریو
  4. navigate_before
  5. انتاریو، 1335 دعوتنامه را از طریق دو قرعه کشی (Ontario Immigrant Nominee Program) OINP اخیر خود صادر کرد

انتاریو با کمک برنامه های مهاجرتی خود، دعوتنامه ها را تحت عنوان سه برنامه، یعنی برنامه Human Capital Priorities، برنامه French-speaking Skilled Worker و برنامه Skilled Trades Stream صادر می نماید. در 26 آوریل 2022، انتاریو در بزرگترین قرعه کشی سال خود، 1034 دعوتنامه مهاجرتی به کانادا را از طریق برنامه  اکسپرس انتری خود صادر نمود.به همین ترتیب، در 28 آوریل 2022، انتاریو دوباره با صدور 301 دعوتنامه دیگر تحت برنامه نیروی کار متخصص فرانسوی زبان، روی هم رفته در عرض سه روز، تعداد دعوت نامه هایش را به 1335 تا رساند.

در خصوص قرعه کشی 26 آوریل برنامه اکسپرس انتری، کاندیداهایی که محدوده امتیاز (Comprehensive Ranking System) CRS آن ها از 330 تا 461 و در قرعه کشی 28 آوریل، چیزی بین 460 تا 467 بود، دعوت شدند. برای واجد شرایط بودن، نامزدها بایستی مشخصات خود را در طول 12 ماه قبل از قرعه کشی، ارسال نموده باشند.با نگاهی کلی می توان انتظار داشت که شاید انتاریو بتواند در سال 2022 نیز، همان روند سال 2021 را در پیش گرفته و نیمی از نامزدهای مهاجرتی را به کانادا دعوت نماید.

برنامه مهاجرتی انتاریو (OINP)

در این برنامه استانی اکسپرس انتری، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (Immigration, Refugees and Citizenship Canada) IRCC به طور منظم پرونده ها را بررسی نموده تا متقضیانی را که بتوانند شرایط یکی از برنامه های اکسپرس انتری انتاریو را کسب کنند، انتخاب نماید. اگر مشخصات شما با شرایط استانی مورد نیاز مطابقت داشته باشد، شما می توانید از طریق حساب آنلاین مهاجرت، پناهندگی و شهروندی خود، یک دعوتنامه دریافت نمایید.ولی به یاد داشته باشید که دریافت دعوتنامه به معنای واجد شرایط بودن شما برای یکی از برنامه ها نیست. 

اگر برای برنامه اکسپرس اینتری انتاریو دعوتنامه دریافت کرده اید، واجد شرایط هستید، می توانید پس از دریافت آن، یک درخواست آنلاین به OINP ارسال نمایید. شما بایستی درخواست خود را ظرف 45 روز تقویمی پس از دریافت دعوتنامه، ارسال نمایید.

فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp