منتورشیپ خصوصی ویزای توریستی کانادا

  1. صفحه اصلی
  2. navigate_before
  3. منتورشیپ خصوصی ویزای توریستی کانادا
  • قیمت: 19,000,000 ریال

قوانین و مقررات
  • اینجانب با هدف دریافت اطلاعات کلی و روش های اقدام برای ویزای توریستی کانادا در این وبینار شرکت می نمایم و اعلام می نمایم که این وبینار جلسه مشاوره مهاجرتی نمی باشد و نباید به عنوان مشاوره حقوقی مهاجرت در نظر گرفته شود و یا جایگزین مشاوره حقوقی با مشاور رسمی یا وکیل مهاجرت به کانادا باشد.
  • اینجانب اعلام می نمایم که با توجه به اینکه خود مایل به اقدام برای ویزای کانادا می باشم، لذا هیچ گونه ادعایی نسبت به عواقب آن اقدام به دلیل شرکت در این وبینار نسبت به میزبان وبینار، حامی وبینار یا هر طرف دیگری که برگزار کننده وبینار است، نخواهم داشت.
  • تمامی محتوای ارائه شده در این وبینار، تحت حقوق نشر و مالکیت معنوی برگزارکنندگان آن قرار دارد. بنابراین، هرگونه انتشار، تکثیر، انتقال، کپی و یا انتشار الکترونیکی محتوا، بدون اجازه برگزارکنندگان، ممکن است منجر به اقدامات قانونی شود.
  • اینجانب شرایط و مقررات ذکر شده در صفحه قوانین و مقررات را خوانده و اعلام می نمایم که با آن موافقم.
فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp